PureLac - Sữa công thức cao cấp

Sự Lựa Chọn Tốt Nhất Cho Bé Yêu Của Bạn

PureLac Royal+ (Step 1)

PureLac Royal+ (Step 1)

Giai đoạn 1: 0 - 6 tháng.

PureLac Royal+ (Step2)

PureLac Royal+ (Step2)

Giai đoạn 2: 6 - 12 tháng.

PureLac Royal+ (Step 3)

PureLac Royal+ (Step 3)

Giai đoạn 3: 12 - 36 tháng