PureLac - Sữa công thức cao cấp

Sự Lựa Chọn Tốt Nhất Cho Bé Yêu Của Bạn

PureLac Royal+ (Stage 1)

PureLac Royal+ (Stage 1)

Giai đoạn 1: 0 - 6 tháng.

PureLac Royal+ (Stage 2)

PureLac Royal+ (Stage 2)

Giai đoạn 2: 6 - 12 tháng.

PureLac Royal+ (Stage 3)

PureLac Royal+ (Stage 3)

Giai đoạn 3: 12 - 36 tháng

Bản công bố sản phẩm PureLac số 1
Bản công bố sản phẩm PureLac số 1
Bản công bố sản phẩm PureLac số 2
Bản công bố sản phẩm PureLac số 2
Bản công bố sản phẩm PureLac số 3
Bản công bố sản phẩm PureLac số 3
Chứng nhận quảng cáo PureLac số 2
Chứng nhận quảng cáo PureLac số 2
Chứng nhận quảng cáo PureLac số 3
Chứng nhận quảng cáo PureLac số 3
Chứng nhận nhà máy đạt chuẩn GMP
Chứng nhận nhà máy đạt chuẩn GMP
Chứng nhận lợi khuẩn của Purelac
Chứng nhận lợi khuẩn của Purelac
Free Sale
Free Sale