COMMUNITY

  • PureLac
  • PureLac
  • COMMUNITY
  • PureLac
  • Q & A

Q & A

Tôi muốn có gói hoặc lon dùng thử Purelac?

Tôi muốn có gói hoặc lon dùng thử Purelac?

Hỏi: Tôi muốn có gói hoặc lon dùng thử Purelac?

Trả lời: Purelac là dòng sữa công thức cao cấp giành cho trẻ trong 3 giai đoạn theo các Stage 1,2,3.

Xin khách hàng lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp các mẫu dùng thử.

Cảm ơn bạn!