COMMUNITY

  • PureLac
  • PureLac
  • COMMUNITY
  • PureLac
  • Q & A

Q & A

Tôi có phải mua những sản phẩm có chứa khuẩn acidlactic để bổ sung cho con không?

Tôi có phải mua những sản phẩm có chứa khuẩn acidlactic để bổ sung cho con không?

Hỏi: Tôi có phải mua những sản phẩm có chứa khuẩn acidlactic để bổ sung cho con không?

Trả lời: Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chứa nhiều khuẩn acidlactic sử dụng theo khuyến cáo mỗi ngày. Như vậy, các bạn có thể mua sẵn những sản phẩm này và cho con ăn vào những thời điểm thích hợp. Nhưng sẽ thật bất tiện phải không?

Vì Purelac đã chứa vi khuẩn acidlactic rồi.

Cảm ơn bạn!