COMMUNITY

  • PureLac
  • PureLac
  • COMMUNITY
  • PureLac
  • Q & A

Q & A

Làm thế nào để tôi có thể pha được Purelac theo đúng tỉ lệ cho sẵn?

Làm thế nào để tôi có thể pha được Purelac theo đúng tỉ lệ cho sẵn?

Hỏi: Làm thế nào để tôi có thể pha được Purelac theo đúng tỉ lệ cho sẵn?

Trả lời: Nếu bạn có trong cốc 100 ml nước. Khi bạn cho 2 muỗng Purelac vào 100ml nước, tổng lượng nước sẽ tăng khoảng 10% so với lượng nước ban đầu (tức là 110ml).

1 muỗng Purelac pha với 50ml nước.

Cảm ơn bạn!