COMMUNITY

  • PureLac
  • PureLac
  • COMMUNITY
  • PureLac
  • Q & A

Q & A

bb

bb

1111Hỏi: Tôi muốn hỏi làm sao để chuyển cho con sang sử dụng Purelac dễ dàng hơn. Khi thay đổi từ sữa bột sang Purelac mà không phải trộn lẫn chúng với nhau?

Trả lời: Bạn cho bé ăn xen lẫn những bữa sữa thường ăn.

Có thể cho bé ăn 5 bữa/ngày

“ Sữa ban đầu - Purelac - Sữa ban đầu -Sữa ban đầu -Sữa ban đầu “

Bằng cách này, bạn có thể tăng số lượng cho ăn Purelac dần dần, con sẽ quen với mùi vị của Purelac.

Bạn có thể thay đổi tối đa 2 tuần hoặc bạn có thể thay đổi ngay lập tức cho con nếu bé ăn tốt mà không từ chối.

 

 dddddd